Le Tour de Business

Helt siden oppstarten av Vinhøst har arrangementet Le Tour de Wine 

vært en ubetinget suksess. De siste årene har alle plassene vært 

fulltegnet flere måneder før avgang. Lørdag 29. oktober 2022 har vi gleden av å invitere bedrifter til en spesialutgave 

av det populære løpet – vi kaller det Le Tour de Business.